Spreekuren

Huisarts

De huisartsen hebben in de ochtend en de middag een spreekuur en hiervoor kunt u een afspraak maken via de assistente of via internet of de app. U kunt bij de huisarts ook terecht voor injecties in gewrichten, kleine chirurgische ingrepen (zoals het verwijderen van een moedervlek) en het plaatsen van spiralen. Hiervoor wordt een aparte afspraak gemaakt.

Diabetes

Diabetes, ook wel suikerziekte genoemd, is een veel voorkomende aandoening. Regelmatige controle en begeleiding is belangrijk bij deze aandoening. Patiënten met diabetes komen meestal één keer per 3 of 4 maanden bij de praktijkondersteuner.

Hart en vaten/CVRM

Onze praktijk heeft een spreekuur voor patiënten met (een hoog risico op) hart en vaatziekten. Patiënten met (een hoog risico op) hart- en vaatziekten hebben minstens één keer per jaar een afspraak voor controle. Door een gezonde leefstijl is het risico op hart- en vaatziekten te verkleinen. De praktijkondersteuner ondersteunt hierbij met informatie en adviezen.  U kunt ook een afspraak bij de praktijkondersteuner maken als u wil weten of u een verhoogd risico heeft op hart-en vaatziekten.

COPD/Astma

Patiënten met COPD of astma worden één tot vier keer per jaar gecontroleerd door de longverpleegkundige. Ze kan longfunctietesten doen, past de medicatie zo nodig aan en geeft inhalatie-instructie. Ook kunt u bij haar terecht als u onder begeleiding wil stoppen met roken.

POH GGZ

Patiënten met psychische en/of psychosociale problemen kunnen voor ondersteunende en begeleidende gesprekken terecht bij de praktijkondersteuner-GGZ. Een POH-GGZ heeft veel kennis over psychische klachten. Voorbeelden van veelvoorkomende klachten zijn: piekeren, angst, somberheid, slaapproblemen, stress, rouw, burn-out en omgaan met chronische lichamelijke klachten.

De huisarts kan u doorverwijzen naar de POH-GGZ voor enkele gesprekken. Het kan zijn dat u aan deze gesprekken voldoende heeft, of dat het nodig is u te verwijzen naar andere hulpverleners zoals het buurtteam, een psycholoog of een psychiater.

Spreekuurondersteuner

Met een aantal veelvoorkomende klachten zoals brandwonden, keelpijn en een verstuikte enkel kunt u bij de spreekuurondersteuner terecht. De spreekuurondersteuner is een assistente die een extra opleiding heeft gevolgd. Wanneer u de huisarts belt voor een afspraak en u kunt bij de spreekuurondersteuner terecht dan zal de assistente dat aangeven.

Urine-onderzoek

Als u denkt dat u een blaasontsteking heeft, hoeft u daar geen afspraak voor te maken op het spreekuur. U kunt bij de assistente aan de balie uw urine afgeven, waarbij er enkele vragen aan u gesteld zullen worden. De urine mag niet langer dan 2 uur geleden zijn opgevangen, maar hoeft geen ochtendurine meer te zijn. Als het niet lukt om de urine binnen 2 uur langs te brengen moet u de urine direct in de koelkast plaatsen. De urine kan dan tot 24 uur later getest worden.

Assistenten

U kunt bij de assistenten o.a. terecht voor:

  • het meten van de bloeddruk of een 24-uurs bloeddrukmeting
  • het aanstippen van wratten met stikstof
  • injecties en vaccinaties
  • wondbehandeling
  • het uitspuiten van oren
  • hechtingen verwijderen
  • zwangerschapstest
  • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
  • benen zwachtelen