In deze persoonlijke omgeving kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week, gebruik maken van de volgende online diensten:

Webagenda: een afspraak inplannen

Wilt u een afspraak maken zonder wachttijd aan de telefoon, op een moment dat het u uitkomt? Dan kunt u hiervoor gemakkelijk gebruik maken van de webagenda. Bij het maken van de afspraak in de webagenda wordt u gevraagd de reden van uw komst te vermelden. In de webagenda kunt u slechts één consult van 15 minuten plannen, dus als u meerdere klachten heeft of denkt dat u meer tijd nodig heeft dient u de afspraak via de assistente te maken.

E-consult: een vraag stellen

Heeft u een medisch-inhoudelijke vraag waarop niet onmiddellijk een antwoord nodig is? Dan kunt u deze vraag aan uw huisarts of een andere medewerker stellen via een eConsult. U krijgt binnen 3 dagen bericht terug. Het e-Consult gebruikt u voor een korte medische vraag die niet urgent of spoedeisend is. Indien u twijfelt of uw vraag geschikt is voor een eConsult kunt u beter telefonisch contact opnemen.

Receptservice: een herhaalrecept aanvragen

Heeft u medicijnen nodig die u langdurig gebruikt en die eerder door uw huisarts zijn voorgeschreven? Dan kunt u online uw herhaalrecepten aanvragen. Na inloggen kan u uw medicatie inzien en een herhaalrecept aanvragen.

Beveiliging patiëntenomgeving

Uw medische gegevens worden in het patiëntenportaal via een veilige verbinding (SSL) opgehaald. Om uw gegevens nog beter te beschermen, ontvangt u tijdens het inloggen bovendien een extra beveiligingscode.

Online inzage in uw dossier

Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in zijn computer in uw medische dossier. U kunt uw medische gegevens daarna online lezen op uw eigen telefoon of computer, zoals het advies van de huisarts, uw medicatie en de uitslagen van onderzoeken. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

U kunt deze medische gegevens lezen via het patiëntportaal van de huisarts, of u kiest een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en haalt uw dossier digitaal op door uw huisarts op te zoeken in de PGO, veilig in te loggen en uw gegevens te verzamelen. Op uw telefoon of computer. Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een app of een website. Er zijn meerdere soorten. In een PGO kunt u zelf gezondheidsgegevens van meerdere zorgverleners verzamelen.

Steeds meer huisartsen, ggz-instellingen en ziekenhuizen kunnen veilig met PGO’s verbinden. Daardoor kunt u de medische gegevens die in de computer van bijvoorbeeld uw huisarts of psycholoog staan ook in uw PGO zetten. Voorbeelden van medische gegevens zijn het advies van de dokter en je bloeduitslagen. Door een PGO heeft u al uw gezondheidsgegevens veilig op één plek. Meer informatie over PGO’s vindt u op de website PGO.nl

Meer informatie over online inzage in uw dossier vindt u op de website van OPEN.

Uw Zorg online app

Met de gratis Uw Zorg online app regelt u eenvoudig en veilig uw zorg direct op uw smartphone of tablet. Zo heeft u 24 uur per dag toegang tot uw medicatie overzicht, kunt u medicijnen bestellen, afspraken maken of een e-Consult starten.