In deze persoonlijke omgeving kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week, gebruik maken van de volgende online diensten:

Webagenda: een afspraak inplannen

Wilt u een afspraak maken zonder wachttijd aan de telefoon, op een moment dat het u uitkomt? Dan kunt u hiervoor gemakkelijk gebruik maken van de webagenda. Bij het maken van de afspraak in de webagenda wordt u gevraagd de reden van uw komst te vermelden. In de webagenda kunt u slechts een consult van 10 minuten plannen, dus als u meerdere klachten heeft of denkt dat u meer tijd nodig heeft dient u de afspraak via de assistente te maken.

E-consult: een vraag stellen

Heeft u een medisch-inhoudelijke vraag waarop niet onmiddellijk een antwoord nodig is? Dan kunt u deze vraag aan uw huisarts of een andere medewerker stellen via een eConsult. U krijgt binnen 3 dagen bericht terug. Het e-Consult gebruikt u voor een korte medische vraag die niet urgent of spoedeisend is. Indien u twijfelt of uw vraag geschikt is voor een eConsult kunt u beter telefonisch contact opnemen.

Receptservice: een herhaalrecept aanvragen

Heeft u medicijnen nodig die u langdurig gebruikt en die eerder door uw huisarts zijn voorgeschreven? Dan kunt u online uw herhaalrecepten aanvragen. Na inloggen kan u uw medicatie inzien en een herhaalrecept aanvragen.

Beveiliging patiëntenomgeving

Uw medische gegevens worden in het patiëntenportaal via een veilige verbinding (SSL) opgehaald. Om uw gegevens nog beter te beschermen, ontvangt u tijdens het inloggen bovendien een extra beveiligingscode.

Online inzage in uw dossier

Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in zijn computer in uw medische dossier. U kunt uw medische gegevens daarna online lezen op uw eigen telefoon of computer, zoals het advies van de huisarts, uw medicatie en de uitslagen van onderzoeken. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling. Meer informatie hierover vindt u op de website van OPEN.

Uw Zorg online app

Met de gratis Uw Zorg online app regelt u eenvoudig en veilig uw zorg direct op uw smartphone of tablet. Zo heeft u 24 uur per dag toegang tot uw medicatie overzicht, kunt u medicijnen bestellen, afspraken maken of een e-Consult starten.