Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wij zetten ons in om u goede zorg te leveren. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent. Wij horen het graag als u ontevreden bent. U kunt dit altijd met onze medewerkers bespreken. Wij proberen dan zo snel mogelijk, samen met u, een oplossing te vinden.

klacht

U kunt het klachtenformulier hieronder vinden. Dit formulier komt terecht bij de huisartsen, die contact met u zullen opnemen om de klacht te bespreken, tenzij u aangeeft dit niet te willen.

Onze praktijk heeft een klachtenregelement waarin staat hoe wij omgaan met klachten. U kunt het klachtenregelement hier vinden.

Klacht indienen

    *Graag invullen voor het verzenden

    Wanneer u uw klacht niet met ons kunt bespreken of wanneer we er samen niet uitkomen dan kunt u uw klacht bespreken met een klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing voor uw klacht of probleem en kan bemiddelen als dat nodig is. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl. Via deze site kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris.

    Als u er met uw huisarts én met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.