Onze huisartsenpraktijk werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek wordt gedaan om de zorg te verbeteren. We doen alleen mee aan onderzoek als uw gegevens goed beschermd zijn en we het onderzoek belangrijk vinden. We gaan zorgvuldig om met uw privacy. Deelname aan onderzoek is altijd anoniem, dat wil zeggen dat er geen informatie als naam, adres, geboortedatum of burgerservicenummer (BSN) wordt gebruikt.

Welke gegevens worden gebruikt?

Er worden gegevens gebruikt die uw zorgverlener in de computer vastlegt. Bijvoorbeeld gegevens over klachten, medicijnen en behandelingen.

U kunt bezwaar maken

Als u niet wilt dat uw anonieme gegevens gebruikt worden voor onderzoek dan kunt u dit aangeven bij de assistente. In dat geval worden uw gegevens niet meer gebruikt voor onderzoek. Dit heeft geen gevolgen voor uw zorg.

Meer informatie

Als u vragen heeft over de deelname aan wetenschappelijk onderzoek kunt u terecht bij de assistente of uw huisarts.