Klachtenregeling

De medewerkers van de praktijk doen hun best om goede patiëntenzorg te verlenen. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over hoe u bent geholpen. Wij horen graag van u wat er is gebeurd en waarom u ontevreden bent.

Alleen in een gesprek kunnen we met u bespreken waarom in de praktijk zo gehandeld wordt of met u bekijken hoe het beter had gekund. Maak daarom een afspraak op het spreekuur of voor een telefonisch overleg.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachten functionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt deze klachtenfunctionaris bereiken op telefoonnummer 088-0229191.

tajine

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist)

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u op www.skge.nl