Afspraak maken

Een afspraak maken voor het spreekuur kunt u telefonisch regelen of online.

Voor elke afspraak wordt 10 minuten gereserveerd. Indien u denkt meer tijd nodig te hebben (bijvoorbeeld bij meerdere klachten, meerdere vragen, kleine chirurgische ingrepen, gesprekken en dergelijke), kunt u dit kenbaar maken bij het maken van de afspraak aan de assistente zodat er een dubbele afspraak ingepland kan worden. Het is prettig wanneer u de reden waarom u een afspraak maakt erbij noemt.

Hoewel de landelijke corona maatregelen versoepeld zijn vragen wij u nog steeds:

  • Bij klachten van koorts, hoesten, keelpijn, verkoudheid kunt u alleen een afspraak maken via de doktersassistente op het luchtwegspreekuur
  • Kom niet naar de praktijk zonder afspraak
  • U bent niet meer verplicht om een mondkapje te dragen binnen het gezondheidscentrum. Het staat u uiteraard vrij om dit wel te doen.
  • Wij vragen u nog wel waar mogelijk 1,5 meter afstand te bewaren.
  • Kom alleen of indien noodzakelijk met maximaal één begeleider naar het spreekuur. Onder noodzakelijk verstaan wij begeleiding van een minderjarige of een tolk om te vertalen.

Telefonisch een afspraak maken

U kunt telefonisch een afspraak maken op werkdagen van 8.00-17.00. Onze assistenten zijn bereikbaar op nummer: 030-2642640.

Online een afspraak maken

U kunt ook online een afspraak maken bij de huisarts of physician assistant. Dit kunt u doen door op een onderstaande knop te drukken.

Telefonisch spreekuur

Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Dit is van 14.00u tot 15.00u. U belt hiervoor het algemene nummer van de praktijk: 030-2642640. De assistente zal u zo nodig doorverbinden met de huisarts of physician assistent.

Wilt u een afspraak wijzigen of afzeggen?

Dit is mogelijk tot 24 uur van te voren. Om het aantal niet-nagekomen afspraken terug te dringen, hanteren wij een wegblijftarief (conform de richtlijnen van onze beroepsgroep). Dit wegblijftarief (€ 15 per 10 minuten afspraak) zal bij u in rekening worden gebracht en wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.