Wetenschappelijk onderzoek

Huisartspraktijk Baptiste werkt mee met wetenschappelijk onderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek met behulp van geanonimiseerde patiëntgegevens levert een belangrijke bijdrage aan de vooruitgang en kwaliteit van de gezondheidszorg.

Voor dergelijk onderzoek zijn medische gegevens nodig van vele duizenden patiënten over een lange periode. De basis hiervoor zijn de gegevens die uw huisarts bij uw bezoek vastlegt in de computer.

Uw gegevens

Wij werken mee aan wetenschappelijk onderzoek maar dat mag natuurlijk niet zomaar. De gegevens die de huisarts over u heeft, zijn beschermd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats en BSN worden dan ook niet doorgegeven aan de onderzoekers. De onderzoekers krijgen slechts anonieme medische gegevens en kunnen niet zien van welke patiënt deze afkomstig zijn. Alleen uw huisarts weet welke gegevens bij welke patiënt horen.

Bezwaren?

Als u niet wilt dat uw gegevens anoniem worden gebruikt voor onderzoek meldt dit dan bij uw huisarts. Uw gegevens zullen dan niet worden verstrekt voor onderzoek. Als u vragen heeft over de deelname aan wetenschappelijk onderzoek kunt u terecht bij uw huisarts.