Online afspraak

Een afspraak maken voor het spreekuur kunt u telefonisch regelen of online. Dit kan met de knop onderin. Voor elke afspraak wordt 10 minuten gereserveerd. Indien u denkt meer tijd nodig te hebben (bijvoorbeeld bij meerdere klachten, meerdere vragen, kleine chirurgische ingrepen, gesprekken en dergelijke), kunt u dit kenbaar maken bij het maken van de afspraak aan de assistente zodat er een dubbele afspraak ingepland kan worden. Het is prettig wanneer u de reden waarom u een afspraak maakt erbij noemt.

Wilt u een afspraak wijzigen of afzeggen?

Dit is mogelijk tot 24 uur van te voren. Om het aantal niet-nagekomen afspraken terug te dringen, hanteren wij een wegblijftarief (conform de richtlijnen van onze beroepsgroep). Dit wegblijftarief (€ 20 per 10 minuten afspraak) zal bij u in rekening worden gebracht en wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Het telefonisch spreekuur is van 14.00 tot 15.00u. U belt hiervoor het algemene nummer van de praktijk: 030-2642630. De assistente zal u zo nodig doorverbinden met de huisarts of physician assistent.

Huisartsenpraktijk Baptiste Utrecht